Homepage-10

exCELLent grant
idea programu

Program ExCELLent Grant organizowany jest przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych nauka jest wielką wartością, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie Konkursu „ExCELLent Grant” skierowanego do młodych naukowców, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, obejmujące jedne z poniższych dziedzin:

biologia komórki

medycyna regeneracyjna

terapie komórkowe i genowe

Kapituła konkursu

AKlimczak
Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
NRozwadowska
prof. IGC PAN dr hab. n med. Natalia Rozwadowska
ML-S

prof. dr hab. nauk medycznych, FBSE
Małgorzata Lewandowska-Szumieł

EwaZS

Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Zuba-Surma

TomaszOldak

dr Tomasz Ołdak

Najczęstsze pytania

Po wypełnieniu wniosku oraz załączeniu potrzebnych dokumentów należy zaakceptować Regulamin Konkursu i kliknąć przycisk „Aplikuj”. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na wskazany we wniosku adres email. Jeśli nie otrzyma Pani/Pan potwierdzenia prosimy o sprawdzenie folderu „Spam”.

Kwota grantu musi być w całości przeznaczona na finansowanie prac badawczych opisanych w Projekcie.Za finansowanie prac badawczych opisanych w Projekcie, Organizator uznaje przeznaczenie nagrody głównej na poczet kosztów kwalifikowanych prac badawczych opisanych w Projekcie. Szczegółowe kryteria kosztów opisane są w Regulaminie Konkursu.

Informacja o wynikach zostanie podana do dnia 1.08.2022

Patronaty