Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Zuba-Surma

Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Zuba-Surma

EwaZS

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma, profesor w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma jest liderem grupy badawczej w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz kierownikiem Pracowni Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie.

Prof. Zuba-Surma ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1999r., gdzie również uzyskała stopień doktora w zakresie biologii molekularnej i immunologii w 2004r. W 2005r. prof. Zuba-Surma wyjechała do USA na 4-letni staż podoktorski w Instytucie Kardiologii Molekularnej i Instytucie Biologii Komórek Macierzystych Uniwersytetu w Louisville, KY, USA. W 2009 roku wróciła do Polski i rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także uzyskała stopień dr hab. W 2020r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

Zainteresowania naukowe prof. E. Zuby-Surmy dotyczą głównie zastosowań wybranych populacji komórek macierzystych i ich pochodnych – tj. pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) w regeneracji tkanek, zwłaszcza w naprawie tkanek uszkodzonych w wyniku niedokrwienia. Prof. Zuba-Surma jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu komórek macierzystych oraz EVs, a także współautorem zgłoszeń patentowych i patentów w tym obszarze. Została nagrodzona kilkoma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi za osiągnięcia naukowe i jest aktywnie wspierana przez kilka agencji grantowych za swoją pracę w dziedzinie komórek macierzystych (NCN, NCBiR, FNP).