Prof. dr hab. nauk medycznych Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Prof. dr hab. nauk medycznych Małgorzata Lewandowska-Szumieł

ML-S

Małgorzata Lewandowska-Szumieł, prof. dr hab. nauk medycznych, FBSE kieruje Laboratorium Badawczym – Bankiem Komórek – ogólnouczelnianą jednostką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (LBBK-WUM), która uzyskała w 2016 r. uprawnienia do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanych w trybie wyłączenia szpitalnego oraz w 2017 r. – do prób klinicznych. 

Reprezentuje interdyscyplinarne podejście do nauki. Tytuł profesora, habilitację i doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała w naukach medycznych, jest też magistrem inżynierem technologii materiałów. 

Realizuje prace badawcze z zakresu inżynierii tkankowej, w szczególności nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, opracowywaniem nowych systemów do transplantacji komórek z wykorzystaniem biomateriałów i konstrukcji trójwymiarowych, analizą odpowiedzi komórek na czynniki fizyczne w hodowli oraz konstruowaniem nisz tkankowych w oparciu o hodowle mieszane in vitro. Projektuje produkty lecznicze terapii zaawansowanych – LBBK-WUM wytworzyło blisko 200 serii ATIMP i ATMP-HE dla 150 uczestników zarejestrowanych eksperymentów leczniczych.

Jest autorką licznych publikacji w czasopismach z JCR, kilku przyznanych patentów krajowych i międzynarodowych z dziedziny inżynierii tkankowej, zaproszonym wykładowcą na licznych konferencjach krajowych, europejskich i światowych, recenzentem czasopism z JCR. Uczestniczyła jako ekspert w negocjacjach przepisów europejskiego prawa regulującego zasady stosowania Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanych ATMP (the Regulation of The European Parliament and of the Council on advanced therapy medicinal products).

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym – do 2016 r. członek Nominating Committee EU-TERMIS (Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society – European Chapter); dożywotnio, status „Fellow, Biomaterials Science and Engineering” (FBSE) from International Union of Societies of Biomaterials Science and Engineering. Była członkiem Komitetów i Sekcji Komitetów PAN.

Jako ekspert, trzykrotnie była członkiem Komitetu Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych, w tym dwukrotnie, także obecnie – w roli przewodniczącej; jest członkiem Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, była ekspertem w programie HORIZON 2020 FET OPEN Research and Innovation Actions (RIA).