dr Tomasz Ołdak

dr Tomasz Ołdak

TomaszOldak

Członek Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. od 1 marca 2020 roku.

Tomasz Ołdak w 2007 roku rozpoczął pracę na stanowisku Kierownika Laboratorium w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”). Od 2010 roku pełnił w Spółce funkcje – Dyrektora ds. Technologii, od 2013 – Dyrektora Laboratoriów Grupy Kapitałowej PBKM S.A., a w 2017 roku został Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju. Jest także, współzałożycielem i członkiem Zarządu w spółce zależnej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. – FamiCordTx S.A.

Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Higieny i Epidemiologii oraz Centrum Onkologii – Instytucie

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie najpierw jako pracownik techniczny, a następnie asystent naukowy i adiunkt, zajmując się pracą naukową, współtworzył jeden z pierwszych w Polsce publicznych banków krwi pępowinowej, a także był członkiem Zespołu ds. Transplantacji Szpiku w Centrum Onkologii.
W 2004 roku był stypendystą Stem Cell Excellence Centre na Uniwersytecie w Cardiff (Wielka Brytania).
Tomasz Ołdak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra biologii. W 2001 roku, broniąc pracę doktorską na temat bankowania krwi pępowinowej do celów klinicznych uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych.