Dla Kandydatek/ Kandydatów

Dla Kandydatek/ Kandydatów

Program „ExCELLent Grant” skierowany jest do młodych naukowców i naukowczyń zajmujących się badaniami naukowymi o wysokim stopniu zaawansowania, obejmujące jedne z poniższych dziedzin:

  • biologia komórek macierzystych i/lub progenitorowych,
  • medycyna regeneracyjna i/lub transplantacyjna,
  • terapie komórkowe i genowe.

Zakres tematyczny konkursu nie jest ograniczony tylko do ludzkich komórek macierzystych.

Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna:

  • 3 granty badawcze w wysokości 100 tys. złotych każdy
  • 3 stypendia naukowe w postaci sfinansowania wyjazdu na wybraną przez Finalistkę lub Finalistę konferencję naukową.

Aby wziąć udział w Konkursie „ExCELLent Grant” należy złożyć wniosek za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.excellentgrant.pl. Wniosek, aby był poprawnie złożony powinien zawierać wszystkie potrzebne i wymienione w Regulaminie Konkursu załączniki.

Terminy – harmonogram programy:

  • nabór wniosków do programu trwa do 31.05.2022 do godz. 23.59
  • ogłoszenie wyników konkursu: 1.08.2022