Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

Head microbiologist

  • Certificates:
    4578 Marmora Road, Glasgow

PERSONAL EXPERIENCE

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora i dr habilitowanego uzyskała w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Tytuł profesora otrzymała w 2020 r. Doświadczenia naukowe zdobyła w kraju i w instytucjach międzynarodowych. W latach 1998-2002 współpracowała z Institute Paris-Sud sur les Cytokines INSERM U131 we Francji. W latach 2003-2009, w Cleveland Clinic, USA, brała udział w pionierskich badaniach eksperymentalnych przeszczepów wielotkankowych o przełomowym znaczeniu w medycynie rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej.

Zainteresowania naukowe obejmują szeroki zakres badań związanych z biologią komórek macierzystych, medycyną regeneracyjną i immunologią transplantacyjną, zarówno w modelach doświadczalnych jak i w aplikacjach klinicznych. Wcześniejsze badania prof. Klimczak związane z immunologią transplantacyjną wniosły istotny wkład w zrozumienie mechanizmów dotyczących tolerancji immunologicznej w przeszczepach komórek hematopoetycznych oraz w złożonych przeszczepach wielotkankowych. Obecnie prof. Klimczak prowadzi intensywne badania nad biologią mezenchymalnych komórek macierzystych, rezydujących w tkankach dorosłego organizmu, w kontekście wykorzystania ich potencjału biologicznego w medycynie regeneracyjnej oraz badania związane z biologią macierzystych komórek nowotworowych.

Aktywność naukowa obejmuje ponad 100 publikacji i ponad 300 doniesień konferencyjnych  prezentowanych głównie na konferencjach międzynarodowych.

Jest wieloletnim członkiem towarzystw naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego PTIDiK, w kadencji 2020-2023 członek Zarządu Głównego PTIDiK; Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego; Polskiego Towarzystwa Immunogenetyki; Polskiego Towarzystwa Badań Pęcherzyków Zewnątrzkomórkowych oraz Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society. Ponadto, aktywnie działa w radach i komitetach naukowych, jest członkiem: Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu; Rady Naukowej Bioceltix S.A.; Komisji Przyrodniczo-Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 2015-2021 pełniła funkcję v-ce przewodniczącej; Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, członek prezydium w kadencji 2016-2020 i w kadencji 2020-2023.

SKILL

BIOTECHNOLOGY 80%
VACCINES 70%
INTERNATIONAL 92%

CHRONOLOGY

2015-Present
Nanostructured Materials

2008-2015
Nuclear Micro-Reactors

2000-2008
Cell And Molecular Biology

CONTACT ME

[contact-form-7 id=”6948″ title=”Contact form 1_copy”]