Idea programu

Idea programu

ExCELLent Grant- podstawowe informacje

Program ExCELLent Grant organizowany jest przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych nauka jest wielką wartością, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie Konkursu „ExCELLent Grant” skierowanego do młodych naukowców, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, obejmujące jedne z poniższych dziedzin:

  • biologia komórek macierzystych i/lub progenitorowych,
  • medycyna regeneracyjna i/lub transplantacyjna,
  • terapie komórkowe i genowe.

Zakres tematyczny konkursu nie jest ograniczony tylko do ludzkich komórek macierzystych. Konkurs „ExCELLent Grant” jest unikalnym przedsięwzięciem skierowanym do młodych badaczek i badaczy. Zadaniem Kandydatek i Kandydatów jest złożenie wniosku o przyznanie grantu na realizację projektu badawczego obejmującego jedną z 3 powyższych dziedzin. Wniosek złożony powinien być w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków na stronie internetowej konkursu

Wniosek poza częścią formalną, zawiera również część kreatywną, czyli nagranie krótkiego 3minutowego filmiku, na którym Kandydatka/ Kandydat uzasadnia zasadność finansowania swojego wniosku. Wnioski podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana będzie poprzez Kapitułę Konkursu, w skład której wschodzą wybitni przedstawiciele polskiej nauki:

prof. Aleksandra Klimczak, Przewodnicząca

prof. Natalia Rozwadowska, Członkini

prof. Małgorzata Lewandowska- Szumieł, Członkini

prof. Ewa Zuba- Surma, Członkini

dr Tomasz Ołdak, Członek

Obecnie rusza 1. Edycja Konkursu. Kapituła wśród wszystkich Kandydatek/ Kandydatów wyłoni 3 osoby, które otrzymają granty na realizację swoich projektów w wysokości 100 tys. złotych każdy. Dodatkowo 3 kolejne osoby z listy rankingowej otrzymają finasowanie wyjazdu na konferencje naukową. Szczegółowe zasady określone w Regulaminie Konkursu